ANSA Group Infinity

Steve Jobs: 
Simplu poate fi mai dificil decât complex: Trebuie să     muncești din greu să îți clarifici gândurile pentru a face    să fie simplu.

Desktop Version Below

PENTRU AFACEREA TA

CONSULTANTA, STRATEGIE SI IMPLEMENTARE

Vrem sa iti povestim despre principiile si metodologiile noastre. În vreme ce majoritatea managerilor privesc munca lor drept o listă de task-uri sau ca fiind super-vizorie în orientare, această perspectivă este o iluzie. La nivel fundamental, managementul este o disciplină alcătuită dintr-un set de cinci funcții generale: Planificare, Organizare, Recrutare sau Alocare, Lidership sau motivare și Control. O bună înțelegere asupra acestor funcții va ajuta managerii să își concentreze eforturile asupra activităților ce obțin rezultate.

1 Planificare. Atunci când gândim planificarea într-un rol de management, o considerăm a fi acel proces de a selecta obiectivele potrivite și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și apoi de a determina strategiile ce urmează a fi folosite și acțiunile cerute pentru acestea și de a decide ce resurse sunt necesare pentru a atinge obiectivele.

2 Organizare. Acesta este procesul prin care stabilim relațiile dintre lucrători, fie ei angajați sau interni, și contractori, sau lucrători externi. Astfel stabilite relațiile de workflow se permite stake-holderilor să colaboreze coordonat pentru a își atinge obiectivele organizaționale.Planificare. Atunci când gândim planificarea într-un rol de management, o considerăm a fi acel proces de a selecta obiectivele potrivite și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și apoi de a determina strategiile ce urmează a fi folosite și acțiunile cerute pentru acestea și de a decide ce resurse sunt necesare pentru a atinge obiectivele.

Leadership. Această funcție implică articularea unei viziuni, energizarea angajaților, inspirarea și motivarea oamenilor folosind viziunea, influența, persuasiunea și comunicarea eficientă. Este de dorit ca un manager bun să aibă sau să îți însușească un set de trăsături ce implică reziliența emoțională, calmul, premeditarea, însă și respectul pentru subalterni asemenea precum cel pentru superiori. Această filosofie simplă ”as above so below”, dincolo de armonie și eficiența ”energetică” a întregului sistem, permite Managerului în cauză să aibă constanță și eficacitate sporită.

4 Personal. Recrutarea și selectarea angajaților sau selecția sub-contractorilor pentru pozițiile sau departamentele (chiar și externalizate) din interiorul companiei.

5 Control. Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor, îmbunătățirea performanței, acțiunilor de întreprins, proceselor ce te vor ajuta să stabilești standarde, pentru a putea măsura, compara și lua decizii.

Mobile Version Below

PENTRU AFACEREA TA

CONSULTANTA, STRATEGIE SI IMPLEMENTARE

Vrem sa iti vorbim despre principiile si metodologiile noastre. În vreme ce majoritatea managerilor privesc munca lor drept o listă de task-uri sau ca fiind super-vizorie în orientare, această perspectivă este o iluzie. La nivel fundamental, managementul este o disciplină alcătuită dintr-un set de cinci funcții generale: Planificare, Organizare, Recrutare sau Alocare, Lidership sau motivare și Control. O bună înțelegere asupra acestor funcții va ajuta managerii să își concentreze eforturile asupra activităților ce obțin rezultate.

1 Planificare. Atunci când gândim planificarea într-un rol de management, o considerăm a fi acel proces de a selecta obiectivele potrivite și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și apoi de a determina strategiile ce urmează a fi folosite și acțiunile cerute pentru acestea și de a decide ce resurse sunt necesare pentru a atinge obiectivele.

2 Organizare. Acesta este procesul prin care stabilim relațiile dintre lucrători, fie ei angajați sau interni, și contractori, sau lucrători externi. Astfel stabilite relațiile de workflow se permite stake-holderilor să colaboreze coordonat pentru a își atinge obiectivele organizaționale.Planificare. Atunci când gândim planificarea într-un rol de management, o considerăm a fi acel proces de a selecta obiectivele potrivite și acțiunile ce urmează a fi întreprinse și apoi de a determina strategiile ce urmează a fi folosite și acțiunile cerute pentru acestea și de a decide ce resurse sunt necesare pentru a atinge obiectivele.

Leadership. Această funcție implică articularea unei viziuni, energizarea angajaților, inspirarea și motivarea oamenilor folosind viziunea, influența, persuasiunea și comunicarea eficientă. Este de dorit ca un manager bun să aibă sau să îți însușească un set de trăsături ce implică reziliența emoțională, calmul, premeditarea, însă și respectul pentru subalterni asemenea precum cel pentru superiori. Această filosofie simplă ”as above so below”, dincolo de armonie și eficiența ”energetică” a întregului sistem, permite Managerului în cauză să aibă constanță și eficacitate sporită.

4 Personal. Recrutarea și selectarea angajaților sau selecția sub-contractorilor pentru pozițiile sau departamentele (chiar și externalizate) din interiorul companiei.

5 Control. Evaluarea gradului de îndeplinire a obiectivelor, îmbunătățirea performanței, acțiunilor de întreprins, proceselor ce te vor ajuta să stabilești standarde, pentru a putea măsura, compara și lua decizii.